Katarsko-polskie stosunki


  • Rzeczpospolita Polska uznała Katar bezpośrednio po Deklaracji Niepodległości we wrześniu 1971 roku.Poparła też jego wniosek o przystąpienie do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
  • Oba kraje nawiązały ze sobą stosunki dyplomatyczne we wrześniu 1998 roku.
  • Wymiana dyplomatyczna rozpoczęła się w 2000 roku. Katar był reprezentowany przez ambasadora w Rosji, nierezydującego w Polsce.
  • 1 września 2006 roku Ambasada RP w Katarze rozpoczęła działalność, oficjalnie zainaugurowaną 28 kwietnia 2008 roku.
  • Decyzja o otwarciu Ambasady Państwa Katar w Polsce została zatwierdzona w czerwcu 2007 roku, Placówka rozpoczęła działalność 17 kwietnia 2008 roku. Mianowanie Chargé d'affaires odbyło się 4 października 2008 roku.
  • Jego Ekscelencja Pan Hadi Bin Nasser Al-Hajri został w 2009 roku mianowany Ambasadorem Państwa Katar w Warszawie.
  • Od 2015 roku Ambasadorem Państwa Katar w Warszawie był Jego Ekscelencja Pan Ahmed Bin Saif Al-Midhadi, a od 2014 Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Dosze był Jego Ekscelencja Pan Krzysztof Suprowicz. Obecnie funkcję Ambasadora RP w Dosze pełni Jego Ekscelencja Pan Janusz Janke mianowany w 2018 roku.