UNFCCC

Państwo Katar uczestniczy w 24. Konferencji Państw-Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), która rozpoczęła się w niedzielę 2 grudnia w Katowicach.