O nas


Stosunki polsko-katarskie mają długą historię, choć ambasady obu państw powstały stosunkowo niedawno. Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały Państwo Katar po ogłoszeniu przez tenże niepodległości w 1971 r. Polska poparła też starania Kataru o przystąpienie do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Formalnie Polska i Katar nawiązały stosunki dyplomatyczne we wrześniu 1989 roku.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar została założona 1 września 2006 roku. Oficjalne otwarcie placówki miało miejsce 28 kwietnia 2007 roku. Władze Kataru na zasadzie wzajemności zdecydowały o uruchomieniu ambasady w Polsce w czerwcu 2007 roku. Inauguracja jej działalności nastąpiła 17 kwietnia 2008 roku.