Edukacja w Polsce


Szkolnictwo wyższe w Polsce jest na wysokim i wyróżniającym się poziomie. Polskie uniwersytety prezentują nie tylko europejski, ale i światowy poziom.

Stosunkowo niskie koszty studiów, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, przy równoczesnych umiarkowanych kosztach utrzymania, stanowią zasadniczą zaletę studiowania w Polsce. Z tego to powodu, Polska stała się ostatnio bardzo popularnym celem wyjazdów studentów z całego świata.

 

Wśród zalet studiowania w Polsce można wymienić:

 1. Niskie czesne w porównianiu z krajami Europy Zachodniej, przy równoczesnych stosunkowo niskich kosztach życia
 2. łatwość przyjęcia na studia medyczne, stomatologiczne, inżynierskie, z zakresu zarządzania i biznesu
 3. łatwość przyjęcia na studia magisterskie (II stopnia) i doktoranckie (III stopnia)
 4. brak trudności w otrzymaniu wizy, zwłaszcza w przypadku obywateli państw Zatoki
 5. możliwość odbycia studiów w języku angielskim
 6. uznawalność polskich dyplomów we wszystkich krajach europejskich

 

Kraje kierujące swoich studentów do Polski:

 • na pierwszym miejscu plasuje się Ukraina
 • drugą pozycję zajmuje Białoruś
 • trzecie miejsce w zestawieniu należy do Indii.
 • wśród państw, z których pochodzi więcej niż tysiąc studentów znajdują się: Norwegia, Szwecja, Niemcy, Czechy, Hiszpania, Turcja, Rosja i Szwajcaria. Liczba studentów zagranicznych w Polsce wzrasta od roku 2018.

 

Główne publiczne szkoły wyższe

Wydział Lekarski:
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Mazursko-Warmińskiego w Olsztynie

 

Czas trwania studiów medycznych:

 • medycyna człowieka 6 lat
 • stomatologia 5 lat
 • farmacja zakończona tytułem magistra 5 lat

 

Studia inżynierskie prowadzone są na następujących uczelniach:

 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Wrocławska

 

Główne kierunki inżynierskie oferowane przez polskie uczelnie:

 • architektura i urbanistyka
 • elektronika
 • informatyka
 • unformatyzacja
 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria miejska
 • matematyka
 • lotnictwo
 • mechatronika

 

Czas trwania studiów inżynierskich:

 • 4 lata, tytuł licencjata
 • możliwość wydłużenia studiów o studia magisterskie
 • Czesne w wyższych szkołach inżynierskich zależy od studiowanego kierunku, a kwota podlega zmianom z roku akademickiego na rok akademicki.

 

Wymagane dokumenty:

Procedury i dokumenty wymagane w Ambasadzie RP w Dosze:

 • trzy aktualne zdjęcia biometryczne obejmujące głowę studenta  (głowa studentki sfotografowana w hidżabie)
 • posiadanie biletu w obie strony
 • wypełnienie specjalistycznego dokumentu w języku angielskim (po uprzednim umówieniu)
 • posiadanie kopii ważnego paszportu
 • dokument potwierdzający przyjęcie na studia w polskim instytucie lub uniwersytecie uznawanym przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego
 • posiadanie dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego wydanego przez zakład ubezpieczeń
 • ootrzymanie gwarancji finansowych wydanych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego (o posiadaniu wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu w Polsce)

 

Uwagi:

 • Ambasada ma prawo żądać przedstawienie dodatkowych dokumentów.
 • Wymogi rekrutacyjne różnią się w zależności od uczelni.
 • Przyszli studenci mogą otrzymać bezpośrednio na uniwersytecie lub w Ambasadzie RP w Dosze wszystkie informacje dotyczące wymogów rekrutacyjnych.

 

Zakwaterowanie:

 • Koszty pobytu w domu studenckim dla obcokrajowców wynoszą od 150 do 200 euro miesięcznie (mogą podlegać zmianom z roku na rok). Obejmują zakwaterowanie w pokojach jedno-, dwu
 • trzyosobowych, za które student jest zobowiązany wnieść opłatę z czteromiesięcznym wyprzedzeniem.
 • Prywatne miejsce zakwaterowanie, najpewniej dające lokatorowi większy komfort, naturalnie wiąże się z wyższymi kosztami.

 

Koszty utrzymania:

 • Maksymalne koszty utrzymania obliczone na jednego studenta wynoszą ok. 600 euro miesięcznie (zakwaterowanie, wyżywienie, transport)
 • Ubezpieczenie zdrowotne  to koszt 20 euro miesięcznie. Wymagane jest, by student uregulował płatności z góry za cały rok.