amb

Słowo od Jego Ekcelencji Pana Ambasadora 

Ambasada Państwa Katar, za pośrednictwem portalu internetowego, ma zaszczyt powitać dostojnych Gości i wyrazić nadzieję, że to wirtualne okno stanowić będzie kanał komunikacji dostępny dla wszystkich Odwiedzających i Obywateli Państwa Katar przebywających na terytorium Polski. Strona dostarcza podstawowych informacji na temat Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto oferuje specjalne usługi związane z kwestiami konsularnymi. Przyjmiemy z wdzięcznością informacje zwrotne oceniające działanie placówki. Uwagi krytyczne i sugestie dotyczące spraw konsularnych najpewniej okażą się pomocne w rozwijaniu portalu.


Ambasador

Jego Ekscelencja Pan Abdulla A.Rahman Fakhroo

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Państwa Katar w Warszawie

ur. 22 grudnia 1961

wykształcenie: studia licencjackie, nauki polityczne w College Calnin w Stanach Zjednoczonych, ukończone w roku 1984.


doświadczenie zawodowe

 • 2020: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Państwa Katar w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Litewskiej i Republice Łotewskiej, bez stałej rezydencji na terytorium Republiki Litewskiej i Republiki Łotwy
 • 2015: awans na stanowisko podsekretarza stanu.
 • 2004: Dyrektor Wykonawczy Stałego Komitetu ds. Organizacji Konferencji.
 • 2003: Pełnomocnik Ministra w Departamencie Spraw Europejskich i Amerykańskich.
 • 1999 - 2003: Konsultant Ambasady Państwa Katar w Rzymie i Zastępca Stałego Przedstawiciela Państwa Katar przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz we Światowym Programie Żywnościowym ONZ (WFP) w Rzymie.
 • 1997 - 1999: Kierownik Sekcji Europy Wschodniej w Departamencie Spraw Europejskich i Amerykańskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
 • 1996 - 1997: Pierwszy Sekretarz Ambasady Państwa Katar w Pekinie.
 • 11995-1997: Pierwszy Sekretarz Ambasady Państwa Katar w Tokio.
 • 1993 - 1995: Dyrektor Biura Dyrektora Departamentu Spraw Konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
 • 1990 - 1993: Drugi Sekretarz Ambasady Państwa Katar w Kairze.
 • 1985 - 1990: Trzeci Sekretarz i Dyrektor Biura Dyrektora Departamentu Spraw Konsularnych, Ekonomicznych i Kulturalnych oraz Współpracy Technicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

udział w wydarzeniach dyplomatycznych oraz odbyte kursy zawodowe

 • członek 43. Delegacji na Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 roku.
 • szkolenie dyplomatów GCC (Rady Krajów Zatoki) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 1989 roku.
 • członek delegacji Kataru na spotkaniach biura Ligi Państw Arabskich w latach 1990–1993.
 • Konferencja Gospodarcza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
 • Konferencja Ministrów Państw Muzułmańskich w Dosze w 1998 roku.
 • przedstawiciel Państwa Katar na spotkaniach wykonawczych Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP) w latach 1999–2003.
 • przedstawiciel Państwa Katar na spotkaniach i zgromadzeniu ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w latach 1999–2003
 • przedstawiciel Państwa Katar na posiedzeniach Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) w latach 1999 – 2003.
 • członek delegacji Kataru na Światowy Szczyt Żywności w Rzymie w 2002 roku.
 • przedstawiciel Państwa Katar w radzie Międzynarodowego Funduszu Powierniczego ds. Rozminowywania i Pomocy Ofiarom Min w państwach bałkańskich, Republika Słowenii.
 • liczne konferencje arabskie, regionalne i międzynarodowe.
 • autor licznych badań i raportów na temat umów pomiędzy krajami Europy i Ameryk, rozwoju tychże krajów oraz ich bilateralnych stosunków.
 • dyrektor wykonawczy wielu konferencji i forów organizowanych w Dosze od 2005 roku.
 • obecne stanowisko: liczne awanse do uzyskania stopnia ambasadora 1 czerwca 2009 roku

stan cywilny

żonaty, ojciec syna i córki .