Istotne porady


  • Sprawdzić ważność paszportu. Upewnić się, że nie jest krótsza niż 6 miesięcy. Zachować numer paszportu, książeczki rodzinnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,do wglądu na wypadek zagubienia dokumentu.
  • Dokonać rezerwacji zakwaterowania i transportu w licencjonowanych biurach podróży.
  • Nie mieć przy sobie, w szczególności na lotniskach, dużych sum pieniędzy. Starać się zastępować gotówkę kartami płatniczymi.
  • Zbierać pokwitowania zapłaty z przeliczeniem na walutę kraju docelowego.
  • Pamiętać o zakazie palenia w wielu miejscach publicznych: instytucjach kultury przeznaczonych do użytku publicznego i rekreacji, restauracjach, miejscach rozrywki, w transporcie publicznym i oczywiście w obiektach sportowych.
  • W przypadku mężczyzn – zdjąć czapkę podczas wykonywania hymnu narodowego, w kościele czy podczas pogrzebu. Zalecenie nie dotyczy osób noszących chustę czy turban.