Wszyscy obywatele Państwa Katar, planujący powrót do Dohy, są zobowiązani do wykonania testu sprawdzającego obecność koronawirusa (COVID-19) w terminie nie późniejszym niż 48 godzin

Wszyscy obywatele Państwa Katar, planujący powrót do Dohy, są zobowiązani do wykonania testu sprawdzającego obecność koronawirusa (COVID-19) w terminie nie późniejszym niż 48 godzin przed podróżą. Laboratoria muszą spełniać następujące wymogi:

- w przypadku laboratoriów szpitalnych niezbędna jest certyfikacja CAP bądź posiadanie certyfikatu zgodnego z przepisami ustawowymi i wykonawczymi państwa w odniesieniu do wykrywania przypadków COVID-19 (CPR);

- testy muszą posiadać certyfikację EUA (Emergency Use Authorization) / FDA;

- testy muszą być ujęte na liście FUL utworzonej przez WHO;

- dopuszczalne są także testy zatwierdzone do użytku przez inne międzynarodowe organy regulacyjne (oznakowanie CE).

 

Co się tyczy informacji zawartych w dokumentacji wyników badań, wymagane są:

- pełne dane osobowe badanego (w tym numer paszportu)

- rodzaj badania: PCR

- rodzaj wykonanego wymazu: gardło lub nos

- data przeprowadzenia testu

- wynik testu wraz z ewentualną interpretacją

- pełna nazwa i adres laboratorium, które zbadało próbkę.

 

Poniżej dostępne są linki do ośrodków medycznych zajmujących się przeprowadzaniem testów na COVID-19: