Uslugi ambasad


Usługi skierowane do obywateli Kataru

Usługi konsularne

 • wydawanie laizzes-passes dla dzieci katarskich urodzonych za granicą.
 • wydawanie laizzes-passes dla obywateli Kataru, którzy stracili paszport za granicą.
 • wydawanie nowych paszportów obywatelom Kataru, których paszporty wygasły za granicą w wyniku długoterminowych studiów, leczenia lub kursów.
 • ułatwienie obywatelom Kataru powrotu do ojczyzny w przypadku utraty paszportu w kraju, w którym nie funkcjonuje ambasada Państwa Katar.
 • wydawanie obywatelom Kataru różnych typów pełnomocnictw w celu ułatwienia im załatwienia wymaganych w ich sprawach formalności poza terytorium Kataru.
 • chronienie interesów obywateli Kataru za granicą.
 • wspieranie obywateli Kataru, którzy zgłaszają wszelkie problemy za granicą, współpraca z uznanymi prawnikami celem szybkiego rozwiązania indywidualnych kwestii.

 

Usługi skierowane do osób odwiedzających Katar i emigrantów

Rodzaje wiz wydawanych przez misję:

 • wizy oficjalne                                                                                       zwolnione od opłat
 • wiza biznesowa                                                                                     QR 200
 • wiza turystyczna                                                                                         QR 100
 • wizy dla obywatela kraju Rady Współpracy Zatoki            QR 100
 • wizy dla towarzysza obywateli kraju Rady Współpracy Zatoki                             QR 100
 • wizy tranzytowe                                                                                      QR 100
 • wspólne wizy turystyczne (Katar i Oman)                               QR 100

Więcej informacji dotyczących kwestii wizowych na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Państwa Katarwww.moi.gov.qa

 

Ratyfikacje

Każda transakcja podlega kontroli. Procedury ratyfikacyjne zostaną zakończone, tylko jeśli transakcja jest wykonana poprawnie, z uwzględnieniem wymaganych podpisów i pieczęci.  

Więcej informacji na temat ratyfikacji na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Państwa Katar www.moi.gov.qa