News

Oświadczenie wydane przez Radę Arabskich Ambasadorów

Ambasada Państwa Palestyny w oświadczeniu poinformowała, że Rada Ambasadorów Państw Arabskich akredytowanych w Rzeczpospolitej Polskiej wystosowała równolegle korespondencję o jednakowej treści adresowaną do JE Pana Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, JE Pani Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i JE Pana Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, w której potępiono izraelskie plany aneksji ziem palestyńskich, realizowane w czasie skupienia społeczności międzynarodowej na walce z pandemią koronawirusa. W korespondencji odniesiono się do deklaracji złożonych przez liczne państwa Europy Wschodniej i państwa basenu Morza Bałtyckiego w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej, a mówiące, że: „Trwałe bezpieczeństwo, stabilizacja i pokój na świecie wymagają bezwzględnego szacunku dla prawa i zasad międzynarodowych, w tym poszanowania dla suwerenności i integralności terytorialnej krajów”.


Dzień Sportu 2020

Z okazji Dnia Sportu Kataru Ambasada Państwa Katar w Warszawie zorganizowała specjalne wydarzenie sportowe na Stadionie Miejskim Legia Warszawa.